środa, 25 maja 2016

Konstrukcja plot z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie zada zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie poza wyjątkowymi wypadkami.

Budowa ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma przypadkami.

Ploty plastykowe na plot i bramę ze sztachet nie przewyższające poziomu 2,2 m budowane miedzy dwoma sąsiadującymi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu oraz zaplanowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do stawiania sztachetki PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy planowane plotki z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachet jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy przewidywane sztachetki Winylowe na plot i bramę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz